Value Engineering

Value Engineering speelt een belangrijke rol in onze “Masters in Improvement” filosofie. Producten kunnen altijd verbeterd worden, zowel in functie als in kosten. Zeker in de markten waarin Hittech actief is, waarbij time to market van groot belang is. Bij de eerste productintroductie ligt de nadruk vaak op het bewijzen van de functionaliteit, al snel zal daarna de nadruk komen te liggen op het verbeteren van de ratio tussen functie en kosten. Om het proces van optimaliseren van kosten en/of functie te stroomlijnen wordt er vaak met product roadmaps gewerkt.  Deze roadmaps worden opgesteld om efficiënt de productverbeteringen vanuit marktterugkoppeling en value engineering ideeën door te kunnen voeren. Om onze klanten bij deze continue productverbetering en het opstellen van product roadmaps te kunnen ondersteunen heeft Hittech een ervaren gespecialiseerd value engineering team beschikbaar. De verbeteringsmogelijkheden voor value engineering beperken zich niet alleen tot het product, maar richten zich ook op het productieproces en de daarbij behorende productie- en kwalificatietooling.

Business case

Om een product roadmap in te vullen moeten de verbeteringsmogelijkheden met een goede business case worden gevonden, waarbij de risico’s en besparingen zorgvuldig worden afgewogen. Het creëren van verbeteringsideeën vraagt enerzijds om een creatief proces, anderzijds is het noodzakelijk om hierin structuur aan te brengen om tot concrete resultaten te komen. Hiervoor heeft Hittech de 3C methode ontwikkeld, waarbij op niveau van Concept, Constructie en Component structureel gezocht wordt naar de kansrijke business cases.

Concept

Op dit hoogste niveau wordt het concept van het product tegen het licht gehouden. Vaak hebben value engineering voorstellen op dit niveau groot potentieel. Echter de impact van zo’n wijziging is ook groot, wat maakt dat de implementatiekosten en eventuele risico’s aanzienlijk kunnen zijn. Om de business case sluitend te krijgen moet er een stevige kosten reductie en functionaliteitwinst tegenover staan. In het voorbeeld hiernaast van een hoge resolutie printer hebben we het printproces van een machine ongemoeid gelaten, echter de gehele machinelayout en filmhandling is onder handen genomen. We zijn erin geslaagd om een totale kostenreductie van dertig procent te verwezenlijken bij een grotere productiviteit. Dit heeft de levenscyclus van dit product duidelijk verlengd.

Constructie

Bij het constructie niveau wordt gekeken hoe het concept is vertaald in een productontwerp. Een verandering op constructie niveau heeft nog steeds impact op meerdere delen of productniveau. Het biedt echter ook uitgebreide mogelijkheden significante kostenreducties te behalen. In het voorbeeld hiernaast was er initieel voor een in de markt verkrijgbare standaardoplossing gekozen om een korte time to market te realiseren. Bij het herontwerp is de constructie gewijzigd. De draagstructuur bestaande uit een aantal freesdelen is vervangen door een op maat gemaakt extrusieprofiel. Alleen de kritieke componenten voor de positienauwkeurigheid zijn gehandhaafd. Uiteindelijk is een complete voor- en terugwaartse compatibele module ontworpen tegen de helft van de kosten

Component

Op component niveau heeft men vrijwel altijd gelegenheid kostenoptimalisaties door te voeren. In bijgaand voorbeeld was oorspronkelijk gekozen voor bekende technologieën: frezen, slijpen  en draadvonken. Het betreft een beugel met daarin een elastisch constructie-element dat in combinatie met de omliggende constructie één graad van vrijheid kan overbrengen. Met de aanwezige kennis en ervaring met het construeren van plaatwerk is deze component herontworpen. Hierbij is een kostprijsreductie van 85 procent gerealiseerd.

Hoe kunnen we u helpen?

  • Ontvang onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Start typing and press Enter to search